Sprawa Hotelu Belvedere, Sprawa Hotelu Litwor, Sprawa Hotelu Ossa

RADA ETYKI MEDIÓW: „POLSAT ŁAMIE ZASADY PRAWDY I OBIEKTYWIZMU”

Rada Etyki Mediów potępiła dziś w swoim oświadczeniu Telewizję Polsat, Polsat News oraz Superstację za „złamanie zasad prawdy i obiektywizmu”.

Pełna treść ośwadczenia:

Warszawa, 3 listopada 2017r.

Oświadczenie Rady Etyki Mediów

W skardze do Rady Etyki Mediów jedenaście osób – Henryka Bochniarz, Anna Fornalczyk, Aleksandra Frykowska, Krystyna Janda, Teresa Kamińska, Krystyna Kaszuba, Małgorzata Niezabitowska, Ewa Plucińska, Anna Popowicz, Anda Rottenberg i Maria Wiśniewska – zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska na temat działań niektórych mediów w sprawie tzw. „układu zakopiańskiego”.

„Od kilku tygodni w Polsacie, Polsacie News, Superstacji oraz w kilku gazetach trwa kampania skierowana przeciwko Małgorzacie Chechlińskiej. Wysuwa się pod jej adresem oskarżenie o stworzenie „układu zakopiańskiego”, w którym uczestniczą sędziowie, prokuratorzy, urzędnicy oraz o prowadzenie dwuznacznych interesów i niejasności biznesowe. Media te nie informują natomiast, że Małgorzata Chechlińska jest w sporze biznesowym i sądowym z właścicielem Polsatu, Polsatu News, Superstacji. Jest to oczywisty konflikt interesów. Nie wiemy, kto ma w tym biznesowym sporze rację – od takich rozstrzygnięć są sądy. Uważamy jednak za niewłaściwe wykorzystywanie – i to w sposób brutalny – do walki z biznesowym przeciwnikiem mediów, które są przecież instytucjami zaufania publicznego. Wyrządza się w ten sposób nie tylko krzywdę człowiekowi, ale czyni również wielkie spustoszenie w wiarygodności mediów” – napisały autorki do REM.

Rada Etyki Mediów, po zapoznaniu się z materiałami na temat rzekomego „układu zakopiańskiego” wyemitowanymi przez Polsat, Polsat News i Superstację, stwierdza, iż naruszono w ich podstawowe zasady dziennikarskiej etyki zawodowej zapisane w Karcie Etycznej Mediów. Reprezentując interes swego właściciela w toczącym się przed sądem sporze biznesowym, Polsat, Polsat News i Superstacja złamały zasadę pierwszeństwa dobra odbiorcy stwierdzającą, że podstawowe prawa czytelników, widzów, słuchaczy są nadrzędne wobec interesów redakcji, dziennikarzy, wydawców, producentów i nadawców.

Przemilczenie intencji stojących za stworzeniem przez nie rzekomego „układu” mającego łączyć procesowego przeciwnika swojego właściciela z sędziami, prokuratorami, komornikiem i urzędnikami to złamanie zasady prawdy. Nakazuje ona dziennikarzom, wydawcom, producentom i nadawcom dokładanie wszelkich starań, aby przekazywane informacje były zgodne z prawdą, sumiennego i bez zniekształceń relacjonowania faktów w ich właściwym kontekście. Zarzut działania w rzekomym „układzie” to także złamanie zasady obiektywizmu wymagającej od dziennikarza przedstawiania rzeczywistości niezależnie od swoich poglądów, rzetelnego relacjonowania różnych punktów widzenia. Epitety i inwektywy pod adresem procesowego przeciwnika właściciela tych mediów stanowią zaś naruszenie zasady szacunku i tolerancji, która wymaga od dziennikarza poszanowania ludzkiej godności, praw dóbr osobistych, a szczególnie prywatności i dobrego imienia.

Rada Etyki Mediów przyznaje rację autorkom skargi i stwierdza, że łamiąc wymienione zasady Karty Etycznej Mediów w telewizyjnych publikacjach o „układzie zakopiańskim” wymienione media podważyły swoją wiarygodność.

W imieniu Rady Etyki Mediów
Prof. Marek Nowicki
Członek REM

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *