Sprawa Hotelu Belvedere, Sprawa Hotelu Litwor, Sprawa Hotelu Ossa

POLSAT KŁAMIE, MODRZEJEWSKI DZIAŁA NIEUCZCIWIE

Szanowni Państwo,

wywołana do odpowiedzi przez konferencję prasową zwołaną przez Telewizję Polsat, pełną kłamstw i oszczerstw, publikuję moje stanowisko rozesłane do mediów.
Pragnę zwrócić Państwu uwagę na dwie sprawy:

  1. Polsat nie może pogodzić się z faktem, że dwa niezależne Sądy w krótkim czasie wydały decyzje, które realizują prawo przedsiębiorcy do obrony przed konkurencyjnym podmiotem, który wykorzystuje swą siłę medialną, aby go zniszczyć.
  2. Ilustracją tego, że Polsat dokonuje medialnego wymuszenia jest fakt, że działający w interesie rodziny Solorzów mecenas Jerzy Modrzejewski stanął poprzez swoją spółkę do przetargu o dzierżawę Hotelu Ossa, po tym, jak przez wiele tygodni był twarzą nagonki medialnej przeciwko mnie i przeciwko prawowitemu dzierżawcy hotelu – spółce Centrum Kongresowe Ossa.

 

Szanowni  Państwo,

W związku ze zwołaną wczoraj konferencją prasową Telewizji Polsat w sprawie rzekomego krępowania przeze mnie oraz przez polskie sądy zasady wolności słowa, przesyłam następujące wyjaśnienia do wypowiedzi przedstawicieli Polsatu, które stanowią półprawdy, próby przykrycia prawdy lub całkowicie mijają się z rzeczywistością.

  1. Po bezprecedensowym, trwającym kilka tygodni, zmasowanym ataku Telewizji Polsat, Polsat News i Polsat News2 na mnie (załączam wydruki z monitoringu mediów z przykładowych dwóch tygodni trwania oszczerczej kampanii, żeby mogli państwo oszacować skalę), Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny wydał w dniu 15 listopada 2017 roku postanowienie o zakazie publikacji dla Telewizji Polsat kłamliwych, nieuprawdopodobnionych, niewiarygodnych informacji na mój temat. Sygnatura sprawy ( akt. IV C 1206/17). Nie jest prawdą, że postanowienie Sądu zapadło bez wysłuchania drugiej strony. Kancelaria Sołtysiński, Kawecki, Szlęzak reprezentująca Telewizję Polsat przesłała do Sądu pismo procesowe. Sąd dopiero po zapoznaniu się z obszerną argumentacją Telewizji Polsat udzielił mi zabezpieczenia. Sąd nie podzielił stanowiska Telewizji Polsat o rzekomym realizowaniu interesu publicznego poprzez publikacje przygotowywane w taki sposób w i tym konkretnym kontekście. W aktach sprawy sygn. akt. IV C 1206/17 znajduje się pismo Telewizji Polsat. Opinia publiczna może się z nim zapoznać, a także z odpowiedzią Sądu na argumenty Polsatu. Sąd ich nie podzielił.

Pragnę przypomnieć, że Sąd zabronił Polsatowi sugerować:
– moją przynależność do „układu zakopiańskiego”,
– moją przynależność do „układu sędziowsko-prokuratorskiego”,
– chęć spalenia przeze mnie hotelu w celu uzyskania odszkodowania,
– oszukiwanie przeze mnie kontrahentów i unikanie w sposób bezprawny wykonywania zobowiązań,
– tego, że moje zadłużenie przekracza ćwierć miliona złotych,
– tego, że doprowadziłam do afery gospodarczej na miarę Amber Gold,
– tego, że prowadzę działalność gospodarczą w sposób oszukańczy i nieuczciwy,
– tego, że nieuczciwie traktuję kontrahentów,
– tego, że wyłudziłam wielomilionowy zadatek.

Kilka tygodniu później, w dniu 22 grudnia 2017 roku inny sąd, Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny wydał postanowienie o zakazie Telewizji Polsat publikowania oszczerczych informacji o spółce moich wieloletnich współpracowników – spółce Centrum Kongresowe Ossa sp. z o.o., która jeszcze do 31 grudnia 2017 r. prowadziła działalność na terenie Hotelu Ossa Congress & Spa. Dokumenty w tej sprawie znajdą państwo pod sygnturą akt: III C 1734/17. W tej sprawie decyzja zapadła bez uwzględnienia stanowiska Telewizji Polsat, bowiem Telewizja Polsat nie przesłała swojego stanowiska do Sądu.

Z przekazanych mi przez byłych współpracowników dokumentów wynika, że Sąd zakazał Telewizji Polsat w szczególności sugerować:
– że Hotel Ossa ma długi wynoszące 190 mln złotych,
– że Hotel Ossa unika płacenia swoich zobowiązań,
– że Hotel Ossa jest uwikłany w niejasne powiązania z dzierżawcą,
– że Hotel Ossa jest powiązany z „Małgorzatą Chechlińską, która ma ćwierć miliarda długu, którego nie spłaca”,
– że Małgorzata Chechlińska wyprowadza pieniądze z Hotelu Ossa,
– że Hotel Ossa jest prowadzony przez Małgorzatę Chechlińską, będącą członkiem „układu zakopiańskiego”.

 

Podsumowując: dwa niezależne Sądy w krótkim czasie wydały decyzje, mające na celu zabezpieczenie ochrony dóbr osobistych – moich, a także spółki moich byłych pracowników, która prowadziła działalność na terenie wybudowanego przeze mnie hotelu. Decyzje tych Sądów odczytuję nie tylko jako realizację przysługującego mi zgodnie z polskimi przepisami prawa do ochrony ale również jako stanie na straży interesu publicznego. Nie może być bowiem tak, aby w praworządnym państwie przedsiębiorca dysponujący siłą medialną (właściciel masowej telewizji) mógł dokonywać „medialnego wymuszenia” na innych podmiotach gospodarczych (na mnie, moich firmach i firmach, które prowadzą działalność na terenie wybudowanych przeze mnie ośrodków) za pomocą organów i instytucji, które swymi publikacjami przymusza do zajmowania prewencyjnych, niesprawiedliwych i krzywdzących dla drugiej strony działań i decyzji.

Dodam także, że mimo ww. zabezpieczeń, Telewizja Polsat nieustannie je łamie, o czym na bieżąco informowana jest przez moich pełnomocników kancelaria prawna obsługująca Polsat w tej sprawie.

 

Nowe informacje:

Choć tak jak już wielokrotnie wcześniej podkreślałam, uważam, że podmioty będące w sporze biznesowym powinny toczyć go za zamkniętymi drzwiami, ewentualnie przed sądami, na własny koszt i na własne ryzyko, nie obciążając obywateli kosztami (finansowymi, organizacyjnymi oraz psychicznymi) tych sporów, po raz kolejny, poprzez konferencję prasową Telewizji Polsat, zostałam zmuszona do zajęcia stanowiska w opisywanej sprawie. W związku z tym poniżej przedstawiam państwu kilka faktów, które miały miejsce w  grudniu 2017 roku, a które w moim przekonaniu same stanowią komentarz co do charakteru całej sprawy:

  1. Po trwającej od 16 października nagonce medialnej na mnie oraz podmioty, które świadczą usługi na terenie zbudowanych przeze mnie hoteli, w szczególności po kilkusetkrotnym wyemitowaniu materiałów telewizyjnych o rzekomych nieprawidłowościach wokół dzierżawy Hotelu Ossa Congress & Spa, syndyk masy upadłości Parku Edukacji SA (twórcy Hotelu Ossa Congress & Spa) zarządził przetarg celem wyłonienia nowego dzierżawcy. W ten sposób zmuszono podmiot, który w przejrzysty sposób prowadził działalność na terenie Hotelu – Centrum Kongresowe Ossa sp. z o.o. do zaprzestania prowadzenia działalności dosłownie z dnia na dzień. Koszty tych zmian poniosą przede wszystkim pracownicy Hotelu – ok. 200 osób z okolic Ossy i Rawy Mazowieckiej.
  2. Do przetargu o dzierżawę Hotelu Ossa stanęła między innymi spółka Solservice Group sp. z o.o. (KRS 000526911), która zaproponowała 625.000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy zł) czynszu dzierżawnego i wpłaciła wadium. Spółka Solservice Group sp. z o.o. to spółka m.in. eventowa, która organizuje różnego rodzaju wydarzenia/ szkolenia/ konferencje dla Telewizji Polsat oraz Polkomtela (należącego do Cyfrowego Polsatu). Wspólnikiem spółki Solservice Group sp. z o.o. jest Jerzy Modrzejewski – będący jednocześnie twarzą polsatowskiej nagonki medialnej skierowanej przeciwko mnie, Małgorzacie Chechlińskiej, Centrum Kongresowemu Ossa sp. z o.o. i innym firmom pracowników hoteli stworzonych przeze mnie.

Jeszcze raz to podkreślę: wspólnikiem spółki Solservice Group jest Jerzy Modrzejewski, właściciel kancelarii Modrzejewski i Wspólnicy, od lat 90. bliski współpracownik rodziny Solorzów, realizującym interesy tej rodziny w różnych obszarach – m.in. spółki Elektrim i

innych. Mecenas Jerzy Modrzejewski działa także w imieniu i na rzecz rodziny Solorzów w sporach prawnych ze mną, Małgorzatą Chechlińską i spółkami moich byłych pracowników. Jerzy Modrzejewski w okresie od czerwca 2017 roku do grudnia 2017 r. był twarzą bezprecedensowej w historii polski nagonki medialnej na Małgorzatę Chechlińską (wypowiadał się w Telewizji Polsat, w jednostronnych artykułach „Wprost” oraz „Rzeczpospolitej” – oba tytuły także dostały zakaz publikacji). Jest nią także teraz – wszak uczestniczył we wczorajszej konferencji prasowej Polsatu, rzucając dalsze pomówienia. Jerzy Modrzejewski, działając w imieniu i na rzecz spółek rodziny Solorzów, wszedł w 2017 roku z Małgorzatą Chechlińską w spór biznesowy dotyczący transakcji sprzedaży zakopiańskiego hotelu wybudowanego przez spółkę Chechlińskiej. Korzystając z przewagi, jaką daje koncern medialny dysponujący kanałami o olbrzymim zasięgu (wg danych z 2016 roku Grupa Polsat ma 22.19 proc. udziałów w polskim rynku telewizyjnym), Jerzy Modrzejewski pomawiał Małgorzatę Chechlińską w kilkudziesięciu programach telewizyjnych w październiku, listopadzie i grudniu 2017 roku, a także w 8 artykułach prasowych w ogólnopolskich mediach, wprowadzając dziennikarzy i opinię publiczną w błąd co do istoty sporu. W trakcie brutalnej kampanii dezinformacyjnej, wielokrotnie Telewizja Polsat opisywała tzw. „sprawę Ossy”, sugerując, że postępowanie upadłościowe spółki Park Edukacji SA jest prowadzone z naruszeniem zasad i przepisów polskiego prawa, sugerując że obecny dzierżawca Centrum Kongresowe Ossa to firma prowadzona przez słupy, która odnosi znaczne korzyści majątkowe, wykorzystując składnik masy upadłości, jakim jest obiekt Hotel Ossa i że to wszystko odbywa się ze szkodą dla wierzycieli.

W mojej opinii stanowi to czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji („Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta”). W katalogu czynów określanych jako czyn nieuczciwej konkurencji znajduje się m.in.: „pomawianie”, a także „nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy”, a także „utrudnianie dostępu do rynku” itd.

Dla zainteresowanych sprawą podaję sygnaturę akt, w których znaleźć można wszystkie dokumenty – w tym ofertę firmy mecenasa Modrzejewskiego: sygn. akt. XIV Gup 62/16 Sąd Rejonowy w Łodzi.

Więcej informacji w tej sprawie na mojej stronie: www.malgorzatachechlinska.pl

W przypadku pytań, pozostaję w kontakcie mailowym lub telefonicznym.

Małgorzata Chechlińska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *