Sprawa Hotelu Belvedere, Sprawa Hotelu Litwor

ODPOWIEDŹ TELEWIZJI POLSAT WOBEC REM PRÓBĄ ZASTRASZENIA KOLEJNEGO PODMIOTU

Szanowni Państwo!

W dniu 7 listopada o godz. 17:55 Telewizja Polsat opublikowała komunikat zatytułowany „Telewizja Polsat zaprzecza zarzutom Rady Etyki Mediów”. W dniu 7 listopada o godz. 17:55 Telewizja Polsat opublikowała komunikat zatytułowany „Telewizja Polsat zaprzecza zarzutom Rady Etyki Mediów”. Uprzejmie informuję, że w komunikacie tym zawarto wiele kłamstw i nieścisłości, a sposób jego sformułowania stanowi ewidentną próbę wywierania nacisku na niezależną instytucję, jaką jest Rada Etyki Mediów. W ostatnich dniach Telewizja Polsat wielokrotnie w ten sam sposób, z pozycji siły, a także za pomocą zmanipulowanych, wyrwanych z kontekstu informacji próbowała przymusić mnie do podjęcia określonych działań, które naraziłyby mnie i zbudowane przeze mnie firmy na istotne szkody.

Telewizja Polsat ubolewa, że Rada Etyki Mediów wydała swój werdykt bez wysłuchania drugiej strony.

Uprzejmie informuję, że to seria kilkuset informacji paraprasowych wyemitowanych w Telewizji Polsat w październiku 2017 r., publikowana była bez wysłuchania drugiej strony. Telewizja Polsat ani nie cytowała moich wypowiedzi, odnoszących się do faktów, publikowanych na mojej stronie: www.malgorzatachechlinska.pl, ani też nie zaprosiła mnie do udziału w żadnym z programów  – w szczególności do programów nadawanych w dniach 16-20 października 2017, czy do programów publicystycznych Państwo w Państwie w dniach 15.10.2017, 22.10.2017, 29.10.2017 oraz 5.11.2017. Telewizja Polsat wystosowała zaproszenie do mnie tylko raz, w dniu 27 października w godz. popołudniowych – dotyczyło ono programu nadawanego 29 października z Warszawy. Nie mogłam być tego dnia w Warszawie. Na prośbę mojej współpracowniczki, by zorganizować dla mnie łączenie z Zakopanego, Pani Anna Oblicka, wydawca, poinformowała, że nie jest to możliwe. Dysponujemy nagraniem tej rozmowy.

Telewizja Polsat zarzuca Radzie Etyki Mediów, że wydała stanowisko na podstawie skargi 11 osób, towarzysko związanych z Panią Małgorzatą Chechlińską.

Są to osoby, które znam z racji tego, że są członkiniami Rady Programowej Kongresu Kobiet, który zrzesza wybitne kobiety biznesu i kultury.Trudno oprzeć się wrażeniu, że opisywanie w ten sposób 11 osób, które mają wielkie zasługi dla polskiego życia gospodarczego, kulturalnego i społecznego ma obniżyć powagę ich głosu, a na całą sytuację rzucić cień „układu”, odwracając uwagę opinii publicznej od nieprofesjonalnych, nierzetelnych i nieetycznych działań, jakie z premedytacją od kilku tygodni podejmuje Telewizja Polsat.

Następujących pięć oświadczeń przedstawionych w komunikacie Telewizji Polsat oparte jest o kłamstwa bądź półprawdy:

1.Polsat pisze: „Nieprawdą jest, że Telewizja Polsat reprezentuje interes Zygmunta Solorza w toczącym się przed sądem sporze biznesowym. Jest to kłamstwo, gdyż Zygmunt Solorz nie prowadzi sporu z panią Małgorzatą Chechlińską, z którą nie zawierał żadnych umów dotyczących hoteli w Zakopanem”.

Moja odpowiedź: Telewizja Polsat kłamie. Jednocześnie Telewizja Polsat zataja w emitowanych przez siebie materiałach paraprasowych, że drugą stronę sporu o Hotel Belvedere oraz Hotel Litwor stanowi rodzina Solorzów. Jest to informacja, która wielokrotnie podawana była w artykułach prasowych, w których o szczegółach toczonych spraw szeroko wypowiadał się mecenas Jerzy Modrzejewski. Takie artykuły, oparte całkowicie na informacjach pochodzących od jednej strony sporu publikowały tygodnik „Wprost” (artykuł z dnia 31.07.2017 r., tytuł ”Upadek królowej Zakopanego” – liczne informacje w tekście, zdjęcie Tobiasa Solorza i Zygmunta Solorza-Żaka oraz podpis: „Zygmunt Solorz-Żak i jego syn Tobias. Ich pełnomocnik w rozmowie z „Wprost” stwierdza, że Małgorzata Chechlińska oszukała rodzinę miliardera na kwotę przeszło 20 mln zł”) oraz „Super Express” (artykuł pt. „Interesy pani Małgorzaty” z dnia 12.10.2017 zaczyna się od słów: „Kancelaria prawna reprezentująca Tobiasa Solorza (37 l.), syna znanego miliardera, walczy o odzyskanie ponad 20 mln zł za zakup hotelu Belvedere w Zakopanem”). Fakt, że drugą stroną sporu jest w tym przypadku rodzina Solorzów, ujawnił w rozmowach z tygodnikiem „Wprost” mecenas Modrzejewski, co ma swoje odzwierciedlenie w publikowanych artykułach.Dodatkowo podmioty, które mecenas Modrzejewski wprowadził do Hotelu Litwor zaraz po bezprawnym przejęciu hotelu przez ochroniarzy pod koniec lipca, czyli spółka Fidusia Investment Limited z siedzibą w Limassol sp. z o.o. oraz TMS Inwestycje spółka z o.o, a które to podmioty toczą spory sądowe ze spółką Centrum Kongresowe Plus sp. z o.o. (dzierżawca hotelu) jednoznacznie potwierdzają, o kogo chodzi.

2.Polsat pisze: „Stanowisko REM jest w całości zbudowane na kłamstwie – zarzuty wobec Telewizji Polsat są wywodzone z fałszywego zarzutu skarżących, iż „Małgorzata Chechlińska jest w sporze biznesowym i sądowym z właścicielem Polsatu”. Jest to nieprawda”.

Moja odpowiedź: Telewizja Polsat kłamie. Jak wyżej. Udział w sporze rodziny Solorzów jest bezsporny po lekturze publikacji prasowych i dostępnych publicznie dokumentów. Chcę również zaznaczyć, że rozmowy biznesowe prowadzone były z rodziną Solorzów, w których imieniu działał Mecenas Modrzejewski.

3.Polsat pisze: „Fałszywe zarzuty pod adresem Telewizji Polsat sformułowało w swojej skardze 11 osób, zasiadających wraz z panią Małgorzatą Chechlińską w Radzie Programowej jednej z organizacji”.

Moja odpowiedź: Chodzi o Radę Programową Kongresu Kobiet. Fakt, że 11 kobiet, które stanowią autonomiczne postaci polskiej gospodarki, kultury i życia społecznego, a każda z nich ma własny olbrzymi dorobek, mogłyby sprzyjać jakiejkolwiek osobie, wywodząc swoją sympatię wyłącznie na podstawie tej jej cechy, że jest ona kobietą, jest kuriozalny i skandaliczny. Na tej samej zasadzie należałoby uznać, że Rada Etyki Mediów, jako podmiot należący do tego samego co Telewizja Polsat polskiego rynku mediów, mógłby w swych opiniach sprzyjać Telewizji Polsat. A ewidentnie dystansuje się od modelu dziennikarstwa uprawianego przez Telewizję Polsat.

4.Polsat pisze: „Dziennikarze Telewizji Polsat swoje materiały przygotowali w sposób rzetelny i obiektywny, w oparciu o uzyskane informacje i fakty. Wszystkie przekazywane informacje znajdują potwierdzenie w materiałach źródłowych – dokumentach, zeznaniach i relacjach świadków”.

Moja odpowiedź: Polsat mija się z prawdą. Dwa podstawowe zarzuty wobec materiałów publikowanych przez Telewizję Polsat: a) Brak informowania o tym, że rodzina właścicieli Polsatu jest stroną sporu, b) Brak prezentowania stanowiska drugiej strony sporu. Więcej na temat tego, jak Polsat mija się z prawdą na: www.malgorzatachechlinska.pl

5.Polsat pisze: „Pani Małgorzata Chechlińska była zapraszana do udziału w programach Telewizji Polsat i miała pełne prawo i możliwości odnieść się do stawianych jej zarzutów. Nie skorzystała z tej możliwości”.

Moja odpowiedź: Nie jest to prawda. Do programu zostałam zaproszona raz, po tym jak od 10 dni trwał lincz na mnie. W godzinach popołudniowych 27 października zaproponowano mi udział w programie „Państwo w państwie” emitowanego 29 października. Nie mogłam być w dn. 29.10 w Warszawie, więc moja współpracownica zapytała o możliwość zorganizowania łączenia z Zakopanego. Otrzymała odpowiedź odmowną. Na przesłaną prośbę o podanie zagadnień do skomentowania pani Anna Oblicka, wydawca, nie odpowiedziała. Nie dostałam także – ani ja ani nikt z moich współpracowników – zaproszenia do kolejnego programu, emitowanego 5 listopada.

Zaakcentowaną na końcu komunikatu Polsatu informację o tym, że Telewizja Polsat rozważa podjęcie kroków prawnych w stosunku do autorów tzw. oświadczenia Rady Etyki Mediów uważam za próbę zamachu na polską debatę publiczną i polski system medialny.

Dodaj komentarz